Jak pomoci dětem vyrovnat se s válkou na Ukrajině?

Současná nelehká situace v souvislosti s válkou na Ukrajině dopadá na každého z nás.
Ještě citlivěji ji však vnímají děti, se kterými je potřeba se o tomto tématu naučit hovořit, vyslyšet jejich otázky a zmínit jejich obavy.

Spolupracujeme s celou řadou odborníků a vzdělávacích institucí, které připravily užitečné metodologické materiály a doporučení, jak v současné situaci s dětmi komunikovat a pracovat.

 • MŠMT - Hlavní metodické materiály pro školy - vzdělávání ukrajinských dětí v ČR,
  jak postupovat při začleňování ukrajinských dětí.
   
 • Člověk v tísni + Jeden svět na školách - Radí, jak aktuální téma válečného konfliktu metodicky i obsahově uchopit ve výuce českých žáků, doporučuje další aktivity a materiály.
   
 • Czech Step by Step - Připravuje ukrajinské mutace e-verzí učebnic Čeština expres 1 a Česky krok za za krokem 1.
   
 • Grantový diář - mimořádně odemčené grantové výzvy na pomoc Ukrajině.
   
 • CEDU - Lekce pro učitele, kterou mohou využít při práci ve škole. Zabere 2 – 3 vyučovací hodiny, cílovou skupinou jsou žáci 8. – 9. tříd ZŠ nebo žáci SŠ. 
   
 • Učitelnice - Výukové materiály od českých učitelů pro ukrajinské děti, české i ukrajinské učitele, vychovatele i asistenty. 
   
 • Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání - Nabízí zdarma odborné webináře, infografiky a další metodologickou pomoc pro učitele v souvislosti s válkou na Ukrajině.
   
 • Centrum Locika - Desatero proti úzkosti a panice a doporučení, jak s dětmi komunikovat válečný konflikt.
   
 • Nadační fond Děti Ukrajiny - Spustili projekt, díky němuž můžou děti z válečné zóny své země pokračovat ve studiu ve školách v České republice.
   
 • Česká televize - Vzdělávací video zaměřené na Ukrajinu z mnoha úhlů pohledu. Věnuje tématu války na Ukrajině, tomu, jak mluvit o válce a strachu s dětmi, jak podpořit ukrajinské děti a žáky v České republice. Otevírá však i témata jaderné energetiky, vznik a existence NATO či historii Ukrajiny.
   
 • Inbáze - Bezplatná podpora migrantkám a migrantům bez rozdílu pobytového oprávnění
  či původu, žijících na území hl. m. Prahy, při řešení různých životních situací.
   
 • Inkluzivní škola - Praktické tipy, jak řešit aktuální situaci s nově příchozími dětmi a žáky
  z Ukrajiny a seznam základních škol určených pro poskytování bezplatné jazykové přípravy pro žáky.
   
 • META, o.p.s. - Listy s praktickými informacemi k nejčastějším situacím týkajícím se vzdělávání migrantů v ČR. Listy jsou vždy ve dvou jazycích, na první straně v češtině a na druhé v další jazykové verzi. Díky tomu mohou sloužit rodičům žáků a zároveň jejich pedagogům, sociálním pracovníkům, pracovníkům poraden, úředníkům a dalším pomáhajícím.
   
 • MŠMT - O tom, že šikana, slovní ani fyzické útoky do škol nepatří, se dočtete v apelu ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Gazdíka. Najdete tu také užitečné kontakty na odbornou pomoc při konfliktu. MŠMT publikuje také relevatní informace pro oblast českého vysokého školství.
   
 • RESPEKT - Odemčené audioverze článků o Ukrajině, které načetl Ivan Trojan.
   
 • Scio ve spolupráci s IT společností Ximilar  - Interaktivní mapa umožňující ukrajinským rodinám v České republice najít mateřskou, základní nebo střední školu.
   
 • ZŠ U Roháčových kasáren - školní psycholožka Zlata Heřmánková  - Nabízí základní tipy, které mohou při komunikaci s dětmi pomoci.
   
 • JSNS - výběr lekcí a aktivit k ozbrojeným konfliktům a jejich dopadům na životy běžných lidí. Řada filmů a doprovodných materiálů je o uprchlících. 
   
 • JSNS - 7 obsáhlých lekcí Současná ruská propaganda přibližujících mechanismy masivních mediálních manipulací a informačních kampaní, které napadení Ukrajiny Ruskem předcházely a dále je doprovázejí. Lekce jsme zároveň zpřístupnili široké veřejnosti. 
   
 • JSNS - Metodický materiál Válečný konflikt jako téma ve výuce: doporučení, vhodné materiály a aktivity. 
   
 • JSNS - Faktografický materiál Válka na Ukrajině: otázky a odpovědi. 
   
 • JSNS - Aktualizovaný krátký film U nás pomáhali taky, který poukazuje na paralely okupace Československa v roce 1968 s anexí Krymu roku 2014 a současnou ruskou invazí na Ukrajinu.  
   
 • JSNS - pravidelná živá vysílání pro školy, ve kterém budou žáci a studenti v přímém přenosu pokládat otázky pozvaným hostům.