Kniha Laskavci pokřtěna

V pondělí 21. června jsme ve 12:21 pokřtili právě vycházející knihu
 
Dominiky Trčkové
Laskavci – Příběhy (ne)obyčejných lidí, kteří mění svět.

Děkujeme nejen všem hostům, ale také partnerům křtu: 

 • Národní galerii Praha - Klášter svaté Anežky České děkujeme za laskavé přijetí
  v prostorách zahrad

 • Společnosti Davinus za naše oblíbená vína

 • Karlínskému bistru Etapa za úžasný catering

 • Moštárně Utopia za naturální cidery 

 • Děkujeme také hudebnímu doprovodu, o který se postaral James Harries

 • A dík putuje i Janu Seidelovi za moderaci

 • Zvláštní poděkování pak patrí Karlu Janečkovi a Tamaře a Tomášovi Klusovým,
  kteří se stali kmotry knihy.