Laskavost plodí laskavost. I při povodních

Stovky dobrovolných hasičů teď pomáhají všude tam,
kde je to nejvíc potřeba.


Hasiči teď pomáhají v mnoha oblastech zasažených povodněmi. Staví protipovodňové bariéry, zasahují v zatopených domech a pomáhají obyvatelům překonat následky bleskových povodní. 

Pojďme do zasažených míst vzkázat, že na ně myslíme i my!

Přispějte spolu s námi na dobrovolníky, kteří se v těchto chvílích nejvíce zapojují. My tyto peníze rozdělíme mezi hrdiny, kteří je pak použijí k úhradě nákladů spojených s jejich zásahy.

Víte o laskavých lidech, kteří v těchto dnech dobrovolně pomáhají v oblastech zasažených povodněmi?