Nadační fond Eduzměna publikoval svou první analýzu

Projděte si studii, kterou si Nadační fond Eduzměna nechal vytvořit pro zmapování aktuálního stavu vzdělávacího systému a jeho jednotlivých aktérů. Studii zpracovali nezávislí sociologové a analytici Daniel Prokop a Tomáš Dvořák. Je založena na rešerši a dodatečné analýze již existujících studií a dlouhodobých mezinárodních šetření.